Dania


W żadnym sensie nie postrzegali siebie jako marginalne, a nawet lokalne, tylko jedną grupę, z jej cechami kulturowymi, między innymi grupami, z ich indywidualnymi cechami kulturowymi. Dziwne, jak mogłoby się wydawać, narody, jakie były przedmiotem tak wielu badań etnograficznych - Eskimosi, Ainus, Semang, Australijscy Aborygeni itd. - wszyscy byli pierwotnie "kosmopolitami", i nie "tubylcami" związanymi z miejscem, lub, ostatnio, "ethnics" na marginesie większego podmiotu społeczno-politycznego.

Wyraźnie używam tutaj terminu "kosmopolityczny" w wyspecjalizowanym, ale małej wiosce lub grupie łowców-zbieraczy, ale o imponującym majskim ośrodku ceremonialnym, z jego monumentalną architekturą lub chińską stolicą, z jego monumentalne ściany zorientowane na tematy kardynalne. Kosmiczne aspiracje tych mieszkań są oczywiste; ich skala implikuje istnienie złożonych organizacji społeczno-politycznych dysponujących władzą w zakresie przestrzeni i zasobów, w tym zasobów ludzkich.

Top