portal społeczny


Sztuczne otoczenie nowych konglomeratów górniczych i produkcyjnych oraz zatłoczone centra metropolitalne poddane zostały niezliczonej wielkoskalowej krytyce, i czy świadomie, czy nie, Charles Dickens i inni popularni powieściopisarze wnieśli swoje szczególne umiejętności, aby promować wysiłki reformatorów na rzecz ludność miejska. Instytucja regularnego krajowego monitorowania danych na temat śmiertelności i zachorowalności wykazała znaczne różnice między środowiskami miejskimi i wiejskimi; proces ten wzmocnił i przeprowadził badania nad przerażającymi warunkami mieszkaniowymi oraz badaniami nad bezpieczeństwem i higieną pracy w kopalniach i fabrykach.

Top